illustration / illustrering

Menu:

Erfaring

Bernhard Kepp i Kepp Consulting AS har mer enn 30 års erfaring med større anleggskonstruksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsområdet omfatter blant annet konstruksjoner for oljevirksomhet til havs og broer og andre samferdselsprosjekter til lands. Kepp har jobbet innen materialteknologi, spesielt høyfast betong, armering og spennstål. Han har vært aktivt involvert i standardisering av pelesystemer og godkjenning av forspennsystemer. Bernhard Kepp startet som selvstendig konsulent i 1991.

Kepp Consultings nøkkelkompetanse


Kepp Consulting AS er godkjent for ansvarsrett av Statens Byggtekniske Etat
Godkjent for ansvarsrett av Statens Byggtekniske Etat